Slimmer Scholen

Bijscholen met Europese subsidie

Tussen juni 2004 en begin 2008 voerde Batouwe Arnhem een omvangrijk project uit. Op verzoek van opleidingsbedrijf InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland (voorheen ROI) uit Didam bedacht Batouwe in 2004 een scholingsproject voor de provincies Gelderland en Overijssel (en Utrecht), gefinancierd door de Europese Unie, met een zo breed mogelijke scholing van zo veel mogelijk personeel in technische installatiebedrijven. Ondanks alle bureaucratische regeltjes werd het project met ruim 6580 scholende werknemers niet alleen omvangrijk, maar uiteindelijk ook zeer succesrijk. 

Bij de eindafrekening in 2008 stelde het Europees Sociaal Fonds (ESF), ruim vijf miljoen euro beschikbaar aan de 122 deelnemende technische installatiebedrijven (loodgieters, verwarmingsinstallateurs, elektrobedrijven, dakdekkers, bedrijven voor beveiliging, telecom, VoIP etc.).

Onder de kop “Eén groot superbedrijf” publiceerde het ESF-Agentschap SZW in juli 2008 een artikel over “Slimmer Scholen” in de uitgave Investeren in mensen; het succes van zeven jaar ESF3  (pagina’s 4 + 5). Dit artikel is ook elders in Europa als voorbeeld gebruikt, waaronder in Finland.

Een achteraf gezien niet onbelangrijk onderdeel van het brancheproject “Slimmer Scholen” waren de zogeheten “Bedrijfsontmoetingen” die Batouwe vanaf begin 2005 belegde en die vanaf 2007 verder gingen als “Denktank Slimmer Scholen“. In periodieke bijeenkomsten wisselden tientallen P&O-verantwoordelijken en directieleden van technische installatiebedrijven onder leiding van Batouwe “met de benen op tafel” (dus met vertrouwen in elkaar)  informatie uit over het opleiden en ontwikkelen van hun medewerkers. Het parool daarbij was: brengen én halen! En zónder angst voor de tegenover en naast elkaar zittende concurrenten! Anders gezegd: leren van en mét elkaar!
Nadien (tot in ieder geval 2017) is de “Denktank Slimmer Scholen” doorgegaan, deels op eigen kracht, deels gesubsidieerd.

Toen het door ESF gesubsidieerde project “Slimmer Scholen” in 2007 het einde naderde, vroeg Batouwe Arnhem aan het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) of de succesrijke bedrijfsontmoetingen een door OTIB gesubsidieerd (en gestimuleerd) vervolg zouden kunnen krijgen. Het antwoord van OTIB was volmondig: ja! De voorwaarde was: schrijf op wat de deelnemende bedrijven bedenken aan nuttige instrumenten/formulieren/tips en stel dat beschikbaar aan andere bedrijven. 

Vijftien P&O’ers en directieleden van middelgrote technische installatiebedrijven uit Gelderland en Overijssel (100 – 400 medewerkers) gingen vervolgens als “Denktank Slimmer Scholen” aan de slag. Dit leidde eind 2008 tot de uitgave Slimmer omgaan met (eigen) talent (pdf), bestaande uit mooie voorbeelden en handige hulpmiddelen. Dóór bedrijven, vóór bedrijven.
De uitgave besteedde aandacht aan negen thema’s die volgens de “Denktank Slimmer Scholen” anno 2008 het belangrijkst waren op het terrein van de ontwikkeling van het bedrijf én de mensen die er werken. De thema’s zijn in uitgebreide vorm ook los te downloaden

Ook in de jaren erna kwamen in iets gewijzigde samenstelling elk kwartaal nog lang zo’n vijftien P&O-verantwoordelijken uit Gelderland en Overijssel bij elkaar om binnen de “Denktank Slimmer Scholen” relevante ervaringen uit te wisselen. Ook buiten de bijeenkomsten om wisten ze elkaar per e-mail veelvuldig te vinden voor vragen en onderlinge adviezen.