Dit kan Batouwe

Ervaring en werkterreinen

In zijn 27-jarige bestaan leidde en ondersteunde Batouwe Arnhem een grote diversiteit aan projecten die alle – in meer of mindere mate – samenhingen met het leren en ontwikkelen van mensen en de organisaties waarin zij werken, waaronder: 

 • grootschalig samenwerkingsprojecten van scholen, bedrijven en brancheorganisaties, voorheen in Zuid-Holland (Masterplan MEI) en Gelderland/Overijssel (CGO GO), en van 2010 tot medio schooljaar 2022/2023 het management van de Stichting Examenservice MEI (Metaal, Elektro-, Installatie- en Infratechniek), alsmede de financiële administratie en de vormgeving/eindredactie van exameninstrumenten voor deze Stichting
 • employabilityprojecten in bedrijven en branches 
 • examineringsaudits en ondersteuning bij het opzetten/verbeteren van interne opleidings- en examineringsaudits, met name in het mbo
 • teamontwikkeling middenkader en hoger kader
 • onderzoek naar brancheontwikkelingen, cultuur en leiderschap in organisaties
 • directe ondersteuning op managementniveau bij opleidings- en ontwikkelingsbeleid
 • functioneren als klankbord voor personeelsfunctionarissen
 • flexibele modellen voor vaststellen van ontwikkelingswensen en opleidingsnoodzaak binnen bedrijven en instellingen
 • employability- en ontwikkelingsscans voor werkgevers en werknemers

>> Voorbeelden van uitgevoerde projecten

En ook nog…

 • onderzoek naar en ontwikkeling van HRD-beleid in (profit-)organisaties, adviseren van besturen/directies/management en beleidsmakers, begeleiden bij de implementatie van beleid
 • ontwikkelen van instrumenten voor organisatie- en personeelsontwikkeling + begeleiden bij de invoering; dit betreft o.a. employabilitybeleid, strategisch opleiden, competentiemanagement, teamvorming en werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • bedenken, initiëren en (inhoudelijk, financieel en met oog voor ieders belangen) managen van leer- en ontwikkelingsprojecten waarbij diverse actoren een rol spelen (brancheorganisaties, scholen, scholingsfondsen, (MBK-)bedrijven)
 • opleider en begeleiden van professionals en leidinggevenden
 • kwaliteitszorg en kwaliteitsaudits: begeleiden invoeren kwaliteitszorgsysteem, rol van externe auditor (in circa 30 opleidingsorganisaties)
 • management- c.q. directietaken binnen onderwijsinstellingen

>> Voorbeelden van nog meer uitgevoerde projectenAls tussendoortje: het geestige boek ‘Cadeautje voor opa …een kleinkind‘.
Deze vermakelijke bundel is rechtstreeks te bestellen bij Batouwe Arnhem; in de regel levering binnen twee werkdagen (kosten € 10,00 per stuk incl. btw; gratis verzending; hoge korting bij extra exemplaren)

Cadeautje voor opa... een kleinkind
Cadeautje voor Opa... een kleinkind