Dit kan Batouwe

Ervaring en werkterreinen

In zijn 28-jarige bestaan leidde en ondersteunde Batouwe Arnhem een grote diversiteit aan projecten die alle – in meer of mindere mate – samenhingen met het leren en ontwikkelen van mensen en de organisaties waarin zij werken, waaronder: 

 • het als beleids-/programmasecretaris ondersteunen en coördineren van de werkzaamheden van de Beleidsadviescommissie van de Industriecoalitie (een samenwerkingsverband van FME, Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie, WENB, Bouwend Nederland en Bovag; vanaf september 2023);
 • ondersteuning van de Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo, onder meer op financieel gebied (februari 2022 – heden);
 • het vanaf 2010 opzetten/concretiseren en vervolgens managen van de Stichting Examenservice MEI (Metaal, Elektro-, Installatie- en Infratechniek), alsmede verzorgen van de financiële administratie en de vormgeving/eindredactie van exameninstrumenten voor deze Stichting;
 • grootschalig samenwerkingsprojecten van scholen, bedrijven en brancheorganisaties, voorheen in Zuid-Holland (Masterplan MEI) en Gelderland/Overijssel (CGO GO);
 • employabilityprojecten in bedrijven en branches; 
 • examineringsaudits en ondersteuning bij het opzetten/verbeteren van interne opleidings- en examineringsaudits, met name in het mbo;
 • teamontwikkeling middenkader en hoger kader;
 • onderzoek naar brancheontwikkelingen, cultuur en leiderschap in organisaties;
 • directe ondersteuning op managementniveau bij opleidings- en ontwikkelingsbeleid;
 • functioneren als klankbord voor personeelsfunctionarissen;
 • flexibele modellen voor vaststellen van ontwikkelingswensen en opleidingsnoodzaak binnen bedrijven en instellingen;
 • employability- en ontwikkelingsscans voor werkgevers en werknemers.

>> Voorbeelden van uitgevoerde projecten

En ook nog…

 • onderzoek naar en ontwikkeling van HRD-beleid in (profit-)organisaties, adviseren van besturen/directies/management en beleidsmakers, begeleiden bij de implementatie van beleid;
 • ontwikkelen van instrumenten voor organisatie- en personeelsontwikkeling + begeleiden bij de invoering; dit betreft o.a. employabilitybeleid, strategisch opleiden, competentiemanagement, teamvorming en werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen;
 • bedenken, initiëren en (inhoudelijk, financieel en met oog voor ieders belangen) managen van leer- en ontwikkelingsprojecten waarbij diverse actoren een rol spelen (brancheorganisaties, scholen, scholingsfondsen, (MBK-)bedrijven);
 • opleider en begeleiden van professionals en leidinggevenden;
 • kwaliteitszorg en kwaliteitsaudits: begeleiden invoeren kwaliteitszorgsysteem, rol van externe auditor (in circa 30 opleidingsorganisaties);
 • management- c.q. directietaken binnen onderwijsinstellingen.

>> Voorbeelden van nog meer uitgevoerde projectenAls tussendoortje: het geestige boek ‘Cadeautje voor opa …een kleinkind‘.
Deze vermakelijke bundel is rechtstreeks te bestellen bij Batouwe Arnhem; in de regel levering binnen twee werkdagen (kosten € 10,00 per stuk incl. btw; gratis verzending; hoge korting bij extra exemplaren)

Cadeautje voor opa... een kleinkind
Cadeautje voor Opa... een kleinkind