Projecten Batouwe

Uitgevoerde projecten (1)

– Kwartiermaker van de samenwerking tussen hogescholen, kennisinstellingen en de technische installatiebranche in de context van het Center of Expertise Techniek en de gebouwde omgeving; geheel 2019.
– Haalbaarheidsonderzoek (2010), projectmanagement (2011) en kwartiermaker (2012) voor de totstandkoming van een Examenservice in de Metaal, Elektrotechniek en Installatietechniek (MEI). Opdrachtgever is de Bedrijfstakgroep MEI en financier tot eind 2011 de MBO Raad.
– Management, beheer financiën en boekhouding, eindredactie, vormgeving en overige ondersteuning bij de Stichting Examenservice MEI (2012 tot begin 2023).
– Onderzoek rond scholingsbehoeften bij technische installatiebedrijven in de regio Zwolle in samenhang met de economische recessie. Opdrachtgever: TechnoCentrum IJssel Vecht Veluwe in samenwerking met Vrienden van Elektro- en Installatiechniek Zwolle e.o. (juni-juli 2009). Uit het onderzoek blijkt dat de huidige recessie niet ongemerkt aan de installatietechnische branche voorbijgaat. Zie: Samenvatting.
– De Leergang Management Essentials, van 2001 tot en met 2008 acht maal uitgevoerd voor ruim zeventig afdelings- en onderwijsmanagers van de Saxion Hogescholen. Binnen deze leergangen is, mede afhankelijk van specifieke vragen van de deelnemers, aandacht besteed aan onderwerpen als leidinggeven tussen professionals, competentiemanagement, teamvorming, coaching en kennismanagement.
– Branchescholingsproject voor 125 technische installatiebedrijven (totaal 8000 medewerkers) in met name Oost-Nederland. Voor dit project “Slimmer Scholen” keerde het Europees Sociaal Fonds in de periode 2005-2007 ruim 5 miljoen euro subsidie uit. Het project was een initiatief van het opleidingsbedrijf InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland uit Didam (voorheen ROI geheten) en is door Batouwe verder vormgegeven en samen met het ROI uitgevoerd.
– Vrijhavenproject Gelderland in de installatietechniek 2000-2002, tot stand gekomen op verzoek van InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland en door Batouwe uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit leidde, in opdracht van branchescholingsfonds WijTechniek (toen OLC geheten) tot een gezamenlijk proefproject met 30 bedrijven (en 1150 medewerkers). Het project richtte zich op het werken met ontwikkelingsgesprekken, POP’s en vouchers (waardebonnen) voor bij/nascholing. Het project is geëvalueerd door de onderzoekers Meijers & Teerling.
– Op basis van deze evaluatie zijn voor 2003 en 2004 o.a. vijf nieuwe voucherprojecten geïnitieerd met de toenmalige Regionale Opleidingsbedrijven Installatietechniek (ROI’s) Utrecht, Brabant, Zuid-Oost (Limburg), Zuid-West Nederland en Rijndelta (voor circa 150 installatiebedrijven). Werkzaamheden van Batouwe bij deze projecten: planschrijver en nadien lid van de vijf regionale stuurgroepen. Voorts: kwaliteits- en voortgangsbewaking plus individuele begeleiding van adviseurs die de projecten uitvoeren.
– Uitvoering door Batouwe van een soortgelijk project in de koeltechnische branche, 2003-2004, in opdracht van het bestuur van het scholingsfonds SKO.

<<          MEER VOORBEELDEN