Contact

Batouwe Arnhem

Velperweg 106
6824 HM  ARNHEM
Tel. 026 445 44 85
E-mail: buro @ batouwe . nl
Uiteraard gebruiken we voor ongewenste e-mail een spamfilter.

Website: www.batouwe.nl

Vragen, opmerkingen of anderszins reageren?
Laat het ons gerust weten.

=====================================

Privacyverklaring:
Batouwe Arnhem archiveert en verzamelt niet actief persoonsgegevens van (zaken)partners; bewaard worden slechts de contactgegevens van hen met wie in de afgelopen jaren zakelijke en/of vriendschappelijke contacten hebben plaatsgehad. Op geen enkele wijze worden eventueel bewaarde persoonsgegevens en/of (e-mail-)adressen aan derden verstrekt zonder nadrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Een ieder kan bij Batouwe Arnhem navragen of en zo ja welke gegevens Batouwe Arnhem van hem/haar bezit; desgewenst worden gegevens verwijderd.