Archief: Overige publicaties

– – –   A R C H I E F   – – –

Overige publicaties 2000-heden:

Employability, Denktank Slimmer Scholen, Denktanks Boeien & Binden, etc

Employability:


Denktank “Slimmer Scholen” 2007-2016, ook wel: Slimmer omgaan met (eigen) talent:  

“Slimmer omgaan met (eigen) talent” in 9 thema’s (augustus 2008):
Inleiding, toelichting en tips voor gebruik
1.  Scholen met – meer – beleid
2.  Rol van leiding bij opleiden
3.  Rol van P&O bij opleiden en ontwikkelen
4.  Binden & Boeien van medewerkers
5.  Werken met competenties
6.  Slimmer omgaan met (eigen) talenten
7.  Van alle leeftijden
8.  Gestructureerd opleiden
9.  Scholen met effect
Denktank “Slimmer Scholen”: deelnemers en bedrijfsprofielen 
Samenvatting (21 x 21 cm): “Slimmer omgaan met (eigen) talent”

In het vakblad Opleiding & Ontwikkeling van juli/augustus 2009 is onder de kop “Slimmer met (eigen) talent; P&O’ers van concurrerende middenbedrijven leren van elkaar” een uitgebreid artikel van Batouwe geplaatst over de Denktank “Slimmer Scholen”.

Denktanks “Boeien & Binden” 2009:  

Zeven mooie praktijkvoorbeelden voor het boeien en binden van technisch personeel. De praktijkvoorbeelden zijn binnen TechniekTalent.nu en op initiatief en onder leiding van conceptbedenker Batouwe ingebracht door twaalf technische bedrijven in Gelderland en Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe): 
 
Alle 7 documenten:  Mooie praktijkvoorbeelden

De losse documenten:
1.  Strategisch personeelsbeleid
2.  De gesprekscyclus
3.  BOP en POP
4.  Teambuilding
5.  Slimmer met (eigen) talenten
6.  Medewerkertevredenheidsonderzoek
7.  Cultuur Boeien & Binden in bedrijven


Overig: 
 
“Installatietechniek verveelt nóóit”, artikel t.b.v. ROC Nijmegen – april 2002  (pdf)


<<