Nog meer uitgevoerd

Uitgevoerde projecten (2)

Nog enkele voorbeelden van projecten waarbij Batouwe partijen met uiteenlopende belangen liet samenwerken:

– Onderzoek naar en advisering over leiderschap en cultuur bij twee organisaties voor vrouwenopvang (2005).
– Ontwikkeling en invoering competentiemanagement bij de sociale werkvoorzieningen Presikhaaf Bedrijven en Wedeo. Dit hield o.a. in het ontwerpen van een gefaseerde invoering van competentieprofielen, het ontwikkelen van meet- en begeleidingsinstrumenten, verzorgen van workshops voor P&O’ers, management en leiding.
– Projectleider van twee Denktanks “Boeien & Binden” binnen TechniekTalent.Nu (geheel 2009).
– Verzorgen van diverse workshops “samenwerking onderwijs – bedrijven in de regio” op ROC’s in opdracht van Consortium PGO.
– Beroepstaak Gestuurd Leren, samen met het regionale bedrijfsleven. In opdracht van de School voor Techniek Rijn IJssel (2004/2005) is een veranderplan ontwikkeld en zijn management, docenten en bedrijven ondersteund in nieuwe werkwijzen.
– Vooronderzoek naar uitgangspunten voor het subsidiereglement en vervolgens ambtelijk secretaris van de Adviescommissie “Metaaltalent in ontwikkeling voor een weerbare toekomst”, in opdracht van de Stichting OOM.
– Haalbaarheidsonderzoek Servicepunt P&O in opdracht van het opleidingsbedrijf ROI Achterhoek Rivierenland (nu: InstallatieWerk).
– Onderzoek naar technologische innovatie en de consequenties hiervan voor het HRM-beleid in technische installatiebedrijven. Dit betrof een opdracht van het Technocentrum Zuidelijk Gelderland (2003).
– Project Je Toekomst in de Winkel voor 59 bedrijven in de detailhandel in Limburg (2002-2004), gesubsidieerd door het Ministerie van SoZa en de provincie. Hoofddoel: het bevorderen van employability op bedrijfs- en medewerkerniveau. Werkzaamheden: o.a. inhoudelijk adviseur en supervisor van de negen consultants. Het project is uitgevoerd samen met o.a. Wise Up, KC Handel, Sauren Adviseurs en de Hobij Groep.
– VMBO-Impuls projecten Diagnostisch Toetsprogramma en Inleiding op de Infrastructuur. Werkzaamheden: verzorgen projectmanagement (2003), gericht op de totstandkoming (geautomatiseerde) leermiddelen ter bevordering van zelfstandig leren.

<<