Bedrijfsontmoetingen

Slimmer Scholen
– denktank en brancheproject

Vanaf eind 2007 vormen 15 P&O’ers en directieleden van middelgrote technische installatiebedrijven de “Denktank Slimmer Scholen”, als opvolger van de door Batouwe in 2004 bedachte Bedrijfsontmoetingen ten behoeve van het grootschalige brancheproject “Slimmer Scholen 2005-2007”. De groep komt frequent bij elkaar om ervaringen met opleiding en ontwikkeling van medewerkers uit te wisselen en om mooie voorbeelden, tips en hulpmiddelen te verzamelen voor collega-middenbedrijven in de installatiebranche. Op verzoek van het opleidingsfonds OTIB (nu WijTechniek geheten) leidde de samenwerking eind 2008 tot de uitgave Slimmer omgaan met (eigen) talent (pdf), bestaande uit mooie voorbeelden en handige hulpmiddelen. Dóór bedrijven, vóór bedrijven.
Initiatief voor dit denktankconcept, de (bege)leiding, vormgeving en eindredactie van de samen uitgewerkte “instrumenten”: Batouwe Arnhem (Joke Steenbruggen en Anton van Grunsven).

De uitgave besteedt aandacht aan negen thema’s die volgens de “Denktank Slimmer Scholen” in 2008 het belangrijkste zijn op het terrein van de ontwikkeling van het bedrijf én de mensen die er werken. De thema’s zijn in uitgebreide vorm ook los te downloaden.
Tot eind 2016 kwamen, in iets gewijzigde samenstelling en voor het laatste jaar onder supervisie van Batouwe, elk kwartaal vijftien P&O-verantwoordelijken uit Gelderland en Overijssel bij elkaar. Vanaf 2017 zijn de denktankbedrijven zelfstandig verder gegaan.

De onafhankelijke “Denktank Slimmer Scholen” stamt uit het omvangrijke brancheproject “Slimmer Scholen 2005-2007″, dat Batouwe slim bedacht en uitvoerde samen met het opleidingsbedrijf InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland (het toenmalige ROI) uit Didam. Het ROI was de initiatiefnemer van dit scholingsproject binnen de technische installatiebranche (loodgieters, verwarmingsinstallateurs, elektrobedrijven, beveiliging, telecom etc.). Aan “Slimmer Scholen” namen drie jaar lang ruim 125 bedrijven deel, hoofdzakelijk uit het MKB. Van de ruim 8.000 medewerkers volgden er uiteindelijk 6.580 scholing binnen “Slimmer Scholen”. “Slimmer Scholen” was mogelijk dank zij een financiële bijdrage van uiteindelijk ruim vijf miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en werd – zeker voor een ‘subsidieproject’ – een groot succes. 
Ook voor het Agentschap SZW was “Slimmer Scholen” een voorbeeldproject. Zie bij Publicaties.
Zie voor de afronding van “Slimmer Scholen” voorts: Nieuwsbrief 15 “Slimmer Scholen”, april 2008 (pdf).
Klik hier voor alle nieuwsbrieven van “Slimmer Scholen”.